092-558-9851 (JP) OKITOUR客户中心

问题/回答 公告栏

北海道TOUR倾听顾客之声。收到顾客消息后会以最快速度做出应答。

问题/回答 公告栏
No 标题 编辑者 日期
5097 水納島浮潛 [1] POW 2023年 6月 1日 20:43:34
5093 關於 浮潛服務租借相機 [1] Ms Chan 2023年 6月 1日 14:02:06
5092 不好意思 [1] HUANG HSIN CHIEN 2023年 5月 31日 22:21:00
5091 更改數量 [1] HUANG HSIN CHIEN 2023年 5月 31日 19:50:58
5090 關於浮潛問題 [1] MS CHAN 2023年 5月 31日 19:19:49
5088 水納島浮潛 [1] Pow 2023年 5月 31日 10:43:10
5086 浮潛年紀問題 [1] HUANG HSIN CHIEN 2023年 5月 30日 23:20:55
5084 如何取消訂單 [1] HUANG HSIN CHIEN 2023年 5月 30日 12:20:50
5083 WIFI 取還問題 [1] HUANG HSIN CHIEN 2023年 5月 30日 11:49:31
5073 青之洞浮潛 [1] Alan Leung 2023年 5月 18日 15:33:38
5069 香港駕駛執照 1,2號牌 能否租十人車? [1] Yu Bo Hang 2023年 5月 16日 14:15:24
5059 浮潛 [1] Ms Chan 2023年 5月 8日 18:16:32
5058 serenta 內裝 [1] CHIEN LI MIN 2023年 5月 8日 15:32:55
5057 更改還車 時間 [1] CHIEN LI MIN 2023年 5月 8日 15:29:06
5054 詢問有關 浮潛 [1] MS CHAN 2023年 5月 7日 16:03:52
5048 MM926班機 [1] Wang CHIEN HSIU 2023年 4月 26日 07:21:25
5043 7人座小巴士 [2] ling 2023年 4月 16日 04:54:26
5026 沒有收到預約確認書 [1] Wen yo tsai 2023年 4月 6日 21:08:41
5022 取消預約車輛 [1] 簡鎮鴻 2023年 4月 5日 14:59:42
5021 取消預約車輛 [1] 簡鎮鴻 2023年 4月 5日 14:56:46